Kadry i płace

Kadry i płace

Co z nami zyskujesz?

Dzięki naszemu innowacyjnemu systemowi księgowości online masz dostęp do usług kadrowych i płacowych z każdego miejsca w Polsce.

Biuro rachunkowe LP Finance z Saskiej Kępy oferuje firmom, instytucjom publicznym i klientom indywidualnym szeroki zakres usług kadrowych i płacowych.

OFERUJEMY PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH, M.IN.:

Przygotowanie dokumentów organizacyjnych, regulaminów i zarządzeń pracowniczych

Przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, zmianami, awansem i zwolnieniem pracowników

Wprowadzanie danych pracowników do systemów kadrowo – płacowych organizację szkoleń i warsztatów

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i świadectw pracy

Rejestrację, zmiany i wyrejestrowanie płatników i pracowników w ZUS

Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, podatków od wynagrodzeń, składek na ZUS, FP, FGŚP, FEP i PFRON

Sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych PIT, ubezpieczeniowych ZUS, FP, FGŚP, PFRON i GUS

Prowadzenie akt osobowych

Przygotowanie aneksów do umów i porozumień zmieniających

Ustalanie prawa, naliczanie i rozliczanie dodatków do wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, odszkodowań i odpraw

Obsługę Funduszu Świadczeń Socjalnych, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, ubezpieczeń grupowych i medycznych

Przygotowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych (m.in. kontraktów menedżerskich, umów zlecenia, umów o dzieło) i porozumień pracowniczych

Kontakt

LP Finance
03-938 Warszawa – Saska Kępa
Ul. Zwycięzców 42/38

Telefon: 693 170 058
Fax: (22) 1216641

Biuro

biuro@lpfinance.pl

Godziny otwarcia:
11.00 – 17.00

Znajdź nas