CENNIK

LP Finance, to nowoczesna księgowość z tradycjami

OBSŁUGUJEMY FIRMY W CAŁEJ POLSCE

Z Saskiej Kępy w Warszawie - gdzie mamy siedziebę - jest tak samo blisko do Młocin w Warszawie, Wrocławia, Szczecina czy Ustrzyk Górnych.
Gdziekolwiek jesteś masz kontakt z naszą firmą, wysyłając dokumenty będziesz otrzymywać niezbędne informacje.

LP.FINACE Sp. z o.o.

Każdego klienta traktuje indywidualnie według branży, specyfiki działalności i potrzeb. Z każdym rozmawiamy i na drodze negocjacji ustalamy cenę za usługę. Cena ta ulegać może obniżeniu przy zastosowaniu
PROMOCJI DLA NOWOCZESNYCH – 25 %

dla tych - którzy świadomie prowadzą swój biznes,
dla tych - którzy chcą znać na bieżąco swoje wyniki finansowe

DZIEŃ W DZIEŃ- dzień w dzień we własnym telefonie bieżące wyniki związane z podatkami – tak , jakby miesiąc się właśnie skończył i trzeba płacić zobowiązania.

Poniżej przykładowe stawki dla klientów – wyjściowe do negocjacji

KPIR – Książka Przychodów i Rozchodów

Płatnik VAT:

 • do 20 dokumentów miesięcznie: 200 zł + VAT
  W PROMOCJI 150 ZŁ NETTO
  każdy dokument powyżej 20: 2,5 zł
Podatnik zwolniony z VAT:
 • do 20 dokumentów miesięcznie: od 135 zł. + VAT
  W PROMOCJI 100 ZŁ NETTO
  każdy dokument powyżej 20: 2,0 zł

KSIĘGI RACHUNKOWE – pełna księgowość:

 • do 20 dokumentów miesięcznie: 335 + VAT
  W PROMOCJI 250 ZŁ NETTO
  każdy dokument powyżej 20: 5 zł

Cennik usług: kadry i płace z obsługą ZUS i US:

 • 1 pracownik 35 zł + VAT

ZASADY PROMOCJI

 • Klient biura przekazuje dokumenty sukcesywnie według ich daty otrzymywania do siedziby LP. Finance Sp. z o.o. przy zastosowaniu drogi elektronicznej:
  a) skan
  b) PDF
  c) przy wykorzystaniu aplikacji telefonicznej LP. Finance Sp. z o.o.

  JEDNA FOTA CAŁA ROBOTA

 • Przekazywanie sukcesywne oznacza przesłanie drogą elektroniczną 90%
  faktur i dokumentów w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty ich
  wystawienia.

W zamian za to obniżamy cenę o 25 % i dodatkowo
udostępniamy wyniki finansowo-podatkowe klienta na podstronie www.lpfinance.pl a także w aplikacji telefonicznej sukcesywnie po otrzymaniu
dokumentów.

I TO TYLKO TYLE – „jedna fota, cała robota”

Szczegółowe zapytania ofertowe prosimy kierować do

Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: biuro@lpfinance.pl